Luottamusmiehet

Edunvalvonta-asiat

Luottamusmies edustaa yhdistystään virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen, palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa.

Laita työpaikkasi luottamusmiesasiat kuntoon

Jokaiselle työpaikalle on syytä valita virallinen luottamusmies tai pienelle työpaikalle voidaan valita virallinen JHL:n yhdyshenkilö (saa liiton luottamusmiespostin). Luottamusmiehen pääasiallinen tehtävä on toimia asianosaiseen työehtosopimukseen sidottujen järjestäytyneiden toimihenkilöiden edustajana työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa. Lisäksi hän toimii yhteyshenkilönä työpaikan työntekijöiden ja yhdistyksen sekä JHL:n välillä.

Luottamusmiehen sekä varaluottamusmiehen että työsuojeluvaltuutetun yhteystiedot tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:
Harri Rinkineva, Puheenjohtaja
puh. 02 9983 4718, harri.rinkineva[at]phrakl.fi