Edunvalvonta

Yhdistysten tehtävänä on

jäsenten edunvalvonta sekä mm. työsuojelutoiminta. Yhdistykset järjestävät jäsenilleen myös koulutusta ja vapaa-ajantoimintaa.

Yhdistyksesi kautta voit osallistua erilaisiin tapahtumiin ja vaikuttaa liiton toimintaan.

Yhdistyksen kautta voit olla mukana tekemässä aloitteita esimerkiksi alan työehtosopimusten parantamiseksi, osallistua koulutukseen, työpaikkatoimintaan ja vapaa-ajan tapahtumiin sekä olla päättämässä, mitä toimintaa osasto järjestää

Yhdistyksen toimihenkilöt ja tehtävät

Puheenjohtaja
Puheenjohtaja johtaa yhdistystä ja vastaa siitä, että yhdistyksen toiminta ja organisaatio on kunnossa.

Sihteeri
Sihteeri on puheenjohtajan oikea käsi.

Jäsenasiainhoitaja
Jäsenasiain hoitaja on linkki yhdistyksen ja jäsenpalvelun välillä.

Taloudenhoitaja
Taloudenhoitaja pitää huolen yhdistyksen raha-asioista.

Viestintävastaava
Pitää huolen siitä, että suhteet tiedotusvälineisiin ovat toimivat.

Nuoristovastaava
Innostaa nuoria jäseniä ja pitää heihin yhteyttä.

Virkistys- ja vapaa-ajan vastaava
Suunnittelee yhdistyksen jäsenille tapahtumia ja virkistystä.


JHL yhteiskunnallisena vaikuttajana

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on Suomen suurin ja vaikutusvaltaisin ammattijärjestö. Sopimustoiminnan lisäksi JHL edistää jäsentensä ammatillista ja yhteiskunnallista asemaa toimimalla yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on JHL:lle suoraa yhteydenpitoa keskeisiin yhteiskunnallisiin päättäjiin kunnissa ja valtakunnallisesti. Myös kansainvälinen, erityisesti EU-tason vaikuttaminen, kasvaa jatkuvasti. Tärkeää vaikuttamistyötä tekevät myös sadat JHL:n aktiivit jotka toimivat päättäjinä kotikunnissaan ja eduskunnassa.

JHL osallistuu lainsäädännön ja uudistusten valmisteluun työryhmissä ja komiteoissa, antaa lausuntoja ja ottaa kantaa. Liitto nostaa esiin jäsentensä näkemyksiä, kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia sekä viranomaisvalmisteluun ja päättäjille että julkiseen keskusteluun. Osallistumme aktiivisesti lainsäädäntötyöhön jo valmisteluvaiheessa. Näin pääsemme vaikuttamaan siihen, että henkilöstön näkemystä kuullaan ja se myös otetaan huomioon.

Yhtenä vaikuttamiskanavana on myös keskusjärjestö SAK, jonka linjauksiin ja kannanottoihin JHL tuo oman näkemyksensä. Yhteiskunta- ja talouspolitiikan alueella SAK on yksi JHL:n tärkeimmistä yhteistyökumppaneista.

Vaikuttamisen tueksi JHL tekee myös työelämän ja yhteiskunnan muutoksia käsittelevää tutkimus- ja selvitystyötä. Lisäksi JHL kerää materiaalia kunnallisten palveluiden ja kuntatyön muutoksista kunta-alan Tietokanavalle.

JHL:n yhteiskunnalliset tavoitteet

  • Verovaroin tuotettavat palvelu järjestetään julkisina palveluina.
  • Yksityiset palvelut tukevat julkisesti tuotettuja palveluja.
  • Jäsenten asema turvataan rakennemuutoksissa
  • Julkiset palvelut ovat laadukkaita ja sektori on vetovoimainen ala myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja eri osa-alueista antavat JHL:n asiantuntijat.