Luottamusmiehet

Edunvalvonta-asiat

Luottamusmies edustaa yhdistystään virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen, palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa.

Laita työpaikkasi luottamusmiesasiat
kuntoon vuodelle 2018-2019

Jokaiselle työpaikalle on syytä valita virallinen luottamusmies tai pienelle työpaikalle voidaan valita virallinen JHL:n yhdyshenkilö (saa liiton luottamusmiespostin). Luottamusmiehen pääasiallinen tehtävä on toimia asianosaiseen työehtosopimukseen sidottujen järjestäytyneiden toimihenkilöiden edustajana työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa. Lisäksi hän toimii yhteyshenkilönä työpaikan työntekijöiden ja yhdistyksen sekä JHL:n välillä.

Luottamusmiehen sekä varaluottamusmiehen että työsuojeluvaltuutetun yhteystiedot tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:
Marja Pehkonen, Varalan Urheiluopisto, Varalankatu 36, 33240 TAMPEREE

Luottamusmiesten yhteystietoja 2019 

Ahjolan Setlementti ry

 • Luottamusmies Anna-Mari Kaitemo

KEHA-keskus
Valtion virka- ja työehtosopimus

 • Luottamusmies Päivi Niromaa

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia
Yksityinen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

 • Luottamusmies

Pirkanmaan liitto
KVTES

 • Luottamusmies Marko Koskinen
 • Varaluottamusmies Tuija Rajala

Puolustushallinnon rakennuslaitos
Valtion virka- ja työehtosopimus

 • Luottamusmies Harri Rinkineva

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Valtion virka- ja työehtosopimus

 • Luottamusmies Anne Kaaja
 • Varaluottamusmies Marja Metsävuori-Koskinen

Tammenlehväkeskus Oy
Yksityinen terveyspalvelualan työehtosopimus

 • Luottamusmies Sami Jumpponen
 • Varaluottamusmies Sakari Leppänen

Tampereen konservatorio

 • Luottamusmies Tuomas Eriksson

Titry ry Tampereen invalidien työtuki ry
Työkeskusten ja sosiaalisten yritysten työehtosopimus

 • Luottamusmies Iida Toriseva
 • Varaluottamusmies Outi Ristilä-Kaski

Tampereen Kaupunkilähetys ry
Yksityinen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

 • Luottamusmies Matti Härkönen

Tampereen työvalmennussäätiö Syke
AVAINTES

 • Luottamusmies Jarkko Helin
 • Työsuojeluvaltuutettu Johanna Nousiainen

Varalan Urheiluopisto/Varalan Säätiö

Yksityisen opetusalan työehtosopimus

 • Luottamusmies Minna Saikkonen
 • Varaluottamusmies Tuija Rajala