Luottamusmiehet

Edunvalvonta-asiat

Luottamusmies edustaa yhdistystään virka- ja työehtosopimusten sekä muiden yhteisesti hyväksyttyjen, palvelussuhdetta koskevien määräysten ja sopimusten soveltamista ja noudattamista koskevissa asioissa.

Laita työpaikkasi luottamusmiesasiat kuntoon

Jokaiselle työpaikalle on syytä valita virallinen luottamusmies tai pienelle työpaikalle voidaan valita virallinen JHL:n yhdyshenkilö (saa liiton luottamusmiespostin). Luottamusmiehen pääasiallinen tehtävä on toimia asianosaiseen työehtosopimukseen sidottujen järjestäytyneiden toimihenkilöiden edustajana työehtosopimuksen soveltamista koskevissa asioissa. Lisäksi hän toimii yhteyshenkilönä työpaikan työntekijöiden ja yhdistyksen sekä JHL:n välillä.

Luottamusmiehen sekä varaluottamusmiehen että työsuojeluvaltuutetun yhteystiedot tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:
Marja Pehkonen, Varalan Urheiluopisto, Varalankatu 36, 33240 TAMPEREE

Luottamusmiehiä 2020

KEHA-keskus
Valtion virka- ja työehtosopimus

 • Luottamusmies Päivi Niromaa

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy Validia
Yksityinen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

 • Luottamusmies

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
AVAINTA

 • Luottamusmies Piia Juuso
 • Varaluottamusmies Satu Lepola

Pirkanmaan liitto
KVTES

 • Luottamusmies Marko Koskinen
 • Varaluottamusmies Tuija Rajala

Puolustushallinnon rakennuslaitos
Valtion virka- ja työehtosopimus

 • Luottamusmies Harri Rinkineva

Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Valtion virka- ja työehtosopimus

 • Luottamusmies Anne Kaaja
 • Varaluottamusmies Marja Metsävuori-Koskinen

Tammenlehväkeskus Oy
Yksityinen terveyspalvelualan työehtosopimus

 • Luottamusmies Sami Jumpponen
 • Varaluottamusmies Sakari Leppänen

Tampereen konservatorio

 • Luottamusmies Tuomas Eriksson

Titry ry Tampereen invalidien työtuki ry
Työkeskusten ja sosiaalisten yritysten työehtosopimus

 • Luottamusmies Iida Toriseva

Tampereen Kaupunkilähetys ry
Yksityinen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

 • Luottamusmies Matti Härkönen

Tampereen työvalmennussäätiö Syke
AVAINTES

 • Luottamusmies Jarkko Helin
 • Työsuojeluvaltuutettu Johanna Nousiainen

Varalan Urheiluopisto/Varalan Säätiö

Yksityisen opetusalan työehtosopimus

 • Luottamusmies Seija Isomaa